DOSTOPNA CESTA NA SMUČARSKI POLIGON  V PODKORENU IN UREDITEV KRIŽIŠČA NA R1-201/ 0202 PODKOREN-KRANJSKA GORA V KM 0+000

PREPLASTITEV GLAVNE CESTE R1-204/1013 BRANIK – ŠTANJEL
OD KM 8+500 DO KM 9+500 IN OD KM 9+500 DO KM 11+800

AVTOCESTA: A5 PESNICA – LENDAVA – MEJA H ODSEK : LENART – BELTINCI PODODSEK: COGETINCI – VUČJA VAS KM 3+400 DO KM 12+125

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.